Ben Icchokas. Hiršelis Neviažeris

XVIII — XIX a. Kauno žydų bendruomenės priešakyje buvo trys šeimos: Moišės ir Abės Soloveičikų, Hiršo Neviažskio ir Iserio Volfo. Jos visos buvo didžiai nusipelniusios Lietuvos žydams kaip visuomenės veikėjai ir užtarėjai valdžios akyse.

Ypač gilius pėdsakus ano meto Kauno ir Lietuvos žydų gyvenime paliko Hiršelis Neviažeris, nepailstantis tarpininkas tarp bendruomenės ir valdžios sluoksnių.

Rūpesčių žydams niekuomet netrūko —  vienas po kito pylėsi įvairūs įsakai — ir tiek bendruomenei, tiek atskiriems žmonėms reikėjo atstovo, kuris atitinkamose valstybinėse institucijose gintų jų interesus. Skaityti toliau …

OZE draugijos Simono Frumkino sveikatos namai (D. Poškos g. 1)

OZE (rus. Obščestvo zdravoochranenija evrejev) – tarptautinė žydų sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos draugija, 1912 metais įkurta Sankt Peterburge, o Antrojo pasaulinio karo išvakarėse jau turėjusi padalinius visoje Europoje. Pagrindiniai jos siekiai buvo gyventojų švietimas sveikatos priežiūros klausimais, vaikų ligų profilaktika ir diagnostika, epidemijų prevencija.

Lietuvoje OZE draugijos veikla taip pat apėmė įvairias sritis: Kaune ir provincijoje buvo sukurtas poliklinikų, mokyklų medicinos punktų, sanatorijų, vaikų vasaros stovyklų tinklas, skaitomos paskaitos ir platinami leidiniai apie sveikatos priežiūrą, konsultuojami silpnos sveikatos vaikų tėvai, bendradarbiaujant su žydų ligonine „Bikur cholim“ (A. Jakšto g.) rengiamos gailestingosios seserys. Skaityti toliau …

Choralinė sinagoga (E. Ožeškienės g. 13)

Choralinė sinagoga – svarbiausia ir vienintelė iki šiol veikianti Kauno sinagoga. Ji buvo pastatyta 1872 metais pirmosios gildijos pirklio Levino Boruchovo Minkovskio iniciatyva ir pavadinta „Ohel Jakov“ (hebr. „Jokūbo palapinė“) vardu.

Pagal tada galiojusias taisykles sinagogos negalėjo vyrauti erdvėje ir užgožti krikščionių šventyklų, todėl jai parinkta tipiška to meto sinagogoms vieta šalutinėje, į miesto centrą vedusioje gatvėje, nutolusi reikiamu atstumu nuo cerkvių ir bažnyčių. Skaityti toliau …